Posted on January 22, 2018 / 36

位于长岛38号出口 Westbury 城市 Edgewood Dr 有一独立house的其中半土库出租.     有两间房子全卫和厨房. 独立出入.    Cable,暖气,水电全包(夏天冷气除外)    适合一女性居住(不抽烟者). 月租 850/月    电话:347-822-3489          莫女士

游客